62 69 10 60

SMEDEARBEJDE

 

 

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 gælder dette certifikat for byggevaren:

Fremstilling af bærende svejste komponenter og konstruktioner i stål
Udførselsklasse EXC1 og EXC2 Deklarationsmetode: ZA.3.2 (Metode 1) og ZA.3.4 (Metode 3a)

Markedsført under navnet eller varemærke af:

Jack Foged A/S Fangelvej 98, DK-5672 Broby
og fremstillet på fabrik Fangelvej 98, DK-5672 Broby

Dette certifikat attesterer at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifikation af ydeevnes konstans beskrevet i Anneks ZA i standarden

EN 1090-1:2009+A1:2011

Under system 2+ følges der op på fabrikkens produktionskontrol, for hvilke fabrikken er ansvarlig, den skal opfylde alle de foreskrevne fastsatte krav i standarden.
Dette certifikat blev udstedt første gang 2020-09-25 og vil forblive gyldigt så længe hverken den harmoniserede standard, byggevaren, den periodiske overvågning eller fremstillingsmetoderne ændres signifikant, med mindre det suspenderes eller tilbagetrækkes af det bemyndigede organ. Certifikatets gyldighed verificeres ved www.kiwa.com/fi.
Inspecta Sertifiointi Oy, Notified body nr. 0416 har udgivet dette certifikat 2020-09-25.